طراحی فضای سبز

  • ارائه مشاوره و طراحی محوطه ویلا ها و مجتمع های مسکونی 
  • طراحی و ارائه طرح سه بعدی روف گاردن (بام سبز) و لنداسکیپ