طراحی نما

با توجه به اینکه اولین ارتباط افراد با یک پروژه از طریق نمای خارجی آن شکل می گیرید، لذا طراحی نمای ساختمان تاثیر به سزایی در برداشت افراد از کیفیت و نوع ساخت پروژه شما دارد.

هدف شرکت فنی مهندسی هونام طراحی نمای ساختمانی با کمک نرم افزار قدرتمند 3D MAX و PARA 3D و اجرای آن به همراه انتخاب بهترین مصالح با هزینه مناسب است.