سنسور نشت گاز

 

جهت آسودگی خیال و از بین بردن احتمال نشت گاز و خسارات متعاقب آن همچون حریق و آتش سوزی، انجام اقداماتی هرچند کوچک میتواند نتایجی بزرگ در پی داشته باشد.

 

سنسور هشدار دهنده گاز یک محصول که دارای زنگ هشدار امنیتی است زمانی که غلظت نشت گاز از میزان تعیین شده بیشتر شود با هشدارهای صوتی این نشت گاز را اعلام می کند و توسط شیر برقی فلکه گاز را به صورت اتوماتیک قطع می کند.