کارفرما :       آقای مازیار عسگریان 

پیمانکار:      

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :    220 متر مربع