کارفرما :        آقای واعظی

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :      430 متر مربع