کارفرما :         آقای نصیر ازوجی

مجری برق :    شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :       380 متر مربع